Társkereső Felhasználási Szabályzat és Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF. Társkereső oldal, ahol egyszerű a társkeresés.Felhasználási Szabályzat

Adatkezelés

Az adatok kezelője a Postvex Kft. (ügyvezető: Kiss Imre) A felhasználók adatainak kezelése a http://www.kedvesem.hu/tarskereso_adatvedelem.php oldalon leírtak szerint történik. Kérjük, hogy ezt regisztrációd előtt olvasd el!

A Postvex Kft. oldalain a felhasználók egyes adatai és IP címei a látogatások rögzítése céljából a jogszabályoknak megfelelően naplózásra kerülnek. Az oldal a böngészőn keresztül un. cookie-t helyez el felhasználónk számítógépén adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó böngészőjében beállíthatja, hogy erről értesítést kapjon és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. Ez esetben nem tudjuk garantálni az oldal megfelelő működését.

A felhasználó az un. böngészőjében beállíthatja hogy értesítést kapjon arról, hogy az adott oldal cookie-t helyez el a számítógépén.Ezen cookie-k küldését a böngészőben bármikor letilthatja a felhasználó.

A Cookie: olyan szövegfájlok, amelyek a felhasználó számítógépén kerülnek elhelyezése. Segítségükkel valósíthatóak meg az oldal egyes funkciói: pl. belépés, előre beállított paraméterek átadása (pl. kedvenc keresések, stb.). A cookie-k célja az, hogy segítségével a felhasználó könnyebben használhassa az oldalakat. (Pl. nem kell minden kattintás után azonosítónk és jelszavunk megadásával újra és újra belépni az oldalra.)

Az oldalon megjelenő hirdetések megjelenítésekor is használunk cookie-kat, ezzel mérve azok megjelenítését. A hirdetéseink egy része külső szolgáltatóktól származik (pl. Google). Ezek a külső szolgáltatók cookie-k segítségével tárolhatják a felhasználó korábbi látogatásait a kedvesem.hu oldalán, ez alapján jeleníthetnek meg minél relevánsabb hirdetéseket a felhasználónak.

A regisztrált felhasználók adatait a regisztrációs adatlap kitöltésével adják meg. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatok egy része publikus, azaz az oldalon közzétételre kerül. Az adatkezelés célja az oldal működéséből adódó önként megadott adatok többi felhasználó által való kereshetősége és statisztikák készítése, jogosultságok kezelése, hírlevelek és értesítők kézbesítése, valamint a többi felhasználó értesítése.

Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes! A regisztrációs adatlapon az ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása a regisztrációs kérelem elutas eredményezheti. A regisztrációs adatok a mindaddig a rendszerben maradnak, amíg a felhasználó adatainak törlését nem kezdeményezi. Regisztrációs adatait a felhasználó bármikor módosíthatja. A Postvex Kft. tájékoztatja a felhasználót, hogy a regisztrációs adatlap egyes nem kötelezően - tehát önként - kitöltendő mezői különleges adatokat tartalmazhatnak. Ebben az esetben a regisztrációs szabályzat elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül. A hírlevelek és értesítők kézbesítése az azokról való leiratkozásig történik. Erre a Profil/Beállítások menüpontban van lehetőség.

A regisztrált adatokhoz a Postvex Kft rendszergazdái, egyes szolgáltatások esetén - a szolgáltatás ÁSZF-jében rögzített esetben és feltételek szerint -a Postvex Kft. ügyfélszolgálati partnere, illetve bizonyos publikus adatokhoz a többi felhasználó, ill. az oldal látogatói férhetnek hozzá. Személyes adatokat a felsoroltakon kívül harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik a törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor.

A felhasználók e szabályzat elfogadásával hozzájárulnak, hogy a Postvex Kft. az általuk megadott személyes és különleges adatokat az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően statisztikai célból feldolgozza és személyazonosításra alkalmatlan, statisztikailag feldolgozott adatok formájában hirdetési célra felhasználja.

Az adatok szerverünkön tárolódnak. Belső hozzáférés lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat. A Postvex Kft azonban nem felel, ha az adatokhoz rajta kívül álló okok miatt jogosulatlanul harmadik személy hozzájut (pl. hacker támadás esetén).

Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek az oldal üzemeltetőjétől. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Tájékoztatás az info (at) kedvesem.hu címen kérhető. A felhasználóknak joguk van adataikat módosítnai, illtve azok törlését kérni. Az adatok törlését az info (at) kedvesem.hu címen kell kérni, vagy egyes szolgáltatásoknál. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a felhasználóhoz kötődő minden adat. A személyes adatlapon megadott további - nem kötelezően kitöltendő - adatok törlése a személyes adatlap módosításával történhet. Az olyan szolgáltatások esetén, ahol az ügyfél telefonos megkeresést kérhet, a szolgáltatás ÁSZF-jében megadott e-mail címen illetőleg telefonszámon vonható vissza a hozzájáruló nyilatkozat.

Ha a felhasználó szerint a Postvex Kft. üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre vonatkozó törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Egyéb feltételek

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Postvex Kft. oldalain véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni.

Tilos a Postvex Kft oldalain más szerzői jogainak, személyhez fűződő jogainak - ide értve a névhez, képmáshoz fűződő jogokat is - emberi méltóságának, jóhírnevének, valamint a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a megsértése.

A Felhasználó büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a Postvex Kft. oldalain a Btk 195/A §-a szerinti tiltott pornográf felvétellel történő visszaélést nem követ el, szexuális szolgáltatást nem ajánl fel, szexuális szolgáltatást nem reklámoz.

A felhasználó a regisztrációkor kizárólag saját magáról készült felvételt jogosult feltölteni.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Postvex Kft nem felel a felhasználó által az oldalon feltöltött tartalomért, azonban haladéktalanul eltávolítja a tartalmat, amennyiben annak jogszerűségével kapcsolatosan bármilyen kétség merül fel.

Záró rendelkezések

Jelen regisztrációs szabályzat elfogadásával a felhasználó nyilatkozik, hogy az abban foglalt, valamint a Postvex Kft. adatkezelési és adatvédelmi szabályzatában található feltételeket elfogadja és azokat regisztrációja megszűnéséig magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A regisztrációs szabályzat elfogadása a regisztrációs űrlap elfogadásával lehetséges.

Adatvédelmi azonosító NAIH-66982/2013.Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Adatkezelés

A Kedvesem.hu társkereső szolgáltatás (a „Szolgáltatás”), amely a Kedvesem.hu társkereső Tagok részére az Interneten keresztül érhető el. A Szolgáltatáson keresztül lehetővé válik, hogy a Tagok más, regisztrált Tagok adatlapjához hozzáférjenek. A Szolgáltatást a Postvex Kft (melyet a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság C.g. 13-09-164012 cégjegyzékszámon tart nyilván; adószáma: 24340410-2-13; képviseli: Kiss Imre ügyvezető) biztosítja. A Szolgáltatás a Tagok számára bizonyos szolgáltatások tekintetében ingyenesen, míg meghatározott szolgáltatások kizárólag Prémium Tagok számára, visszterhesen érhetők el.

Az általunk biztosított Szolgáltatást kizárólag Tagok vehetik igénybe. Taggá a regisztrációt követően válhatsz. Ha egyetértesz jelen Szerződési Feltételekkel, kérjük jelöld be a regisztrációs lap alján található négyzetet, mely által kötelezed magad azok betartására. Ha nem értesz egyet velük, kérjük, ne regisztrálj Tagként.

Az alábbiakban olvasható a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó írásbeli Megállapodásod a Kedvesem.hu társkereső szolgáltatójával, a Postvex Kft-vel. Ahhoz, hogy Tagként regisztrálj és igénybe vehesd a Szolgáltatást, egyet kell érts jelen Szerződési Feltételekkel, melyek kötelezőek Rád nézve. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.

1./ Meghatározások Jelen Szerződési Feltételekben az alábbi szavak a következő jelentéssel bírnak – hacsak a szövegkörnyezetből más nem következik:

1.1./ „Megállapodás” vagy „Szerződés”: A közötted és közöttünk létrejött, a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, jelen ajánlati Feltételekben foglalt előírásokat tartalmazó megállapodás.

1.2./ „Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogok”: bármely szabadalom, adatbázishoz fűződő jog, szerzői jog, mintaoltalom (akár bejegyzett, akár nem), védjegy (akár bejegyzett, akár nem), kereskedelmi név és bármely hasonló, szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalomban részesülő szellemi alkotás, bárhol is létezzen a világon, a védelmükre vonatkozó jogosultságokkal együtt.

1.3./ ”Tag”: bármely személy, akinek tagságát elfogadtuk, és akinek a tagsága jelenleg fennáll, beleértve az érvényes előfizetéssel nem, illetve az Arany és Platina előfizetéssel rendelkező Tagokat is.

1.4./ „Prémium Tag”: Azon Tagjaink, akik az Arany illetve Platina előfizetéssel rendelkeznek Prémium Tagnak minősülnek.

1.5./ „Közzétenni”: bemutatni, kiállítani, küldeni, terjeszteni, közvetíteni, hozzáférhetővé tenni és/vagy kiadni bármely információt, adatot és/vagy bármely más, a Szolgáltatásra vonatkozó anyagot. A „közzétett” és a „közlés” kifejezések ennek megfelelően értelmezendők.

1.6./ „Adatlap”: az a lap, amely a Rád vonatkozó adatokat, fényképeket és/vagy információkat tartalmazza.

1.7./ „Szolgáltatás”: a szolgáltatás, előfizetés esetén beleértve a Prémium Szolgáltatást is, melyet számodra biztosítunk, beleértve – nem kizárólagosan – a weboldal böngészését, a weboldalon keresztül történő kapcsolatteremtést más Tagokkal, és/vagy azt, hogy más Tagok kapcsolatba lépjenek veled, valamint azt, hogy információt tegyél közzé a weboldalon.1.8./ „Felhasználó”: bármely személy, aki a weboldalt böngészi.

1.9./ „Weboldal”: Weboldalunk a www.kedvesem.hu URL-en, vagy bármely olyan más URL, melyet arra használunk, hogy a Szolgáltatást időről időre biztosítsuk.

1.10./ „Te”: azon személy, akinek a Szolgáltatásra vonatkozó tagfelvételi jelentkezését elfogadtuk.

2./ Belépés és regisztráció

Jelen Szerződési feltételek elfogadásával kijelented és szavatolsz a következőkért:

2.1./ A regisztráció időpontjában betöltötted 10. életévedet.

2.2./ Nem ítéltek el személyhez fűződő jogok megsértésével kapcsolatos ügyben, vagy szexuális bűncselekmény elkövetéséért, valamint nem állsz semmilyen büntető ítélet vagy határozat hatálya alatt.

3./ Alapvető rendelkezések

3.1./ Jelen megállapodási ajánlat, annak általad történő elfogadásával egy hatályos Szerződéssé válik közöttünk és közötted.

3.2./ Ezen feltételek (melyeket időről időre módosítunk) kizárnak közöttünk bármely egyéb megállapodást és szerződési feltételt, valamint tudomásul veszed, hogy jelen szerződési feltételekhez kötve vagy (az általunk időről időre módosított formában).

3.3./ Jelen szerződési feltételek (az általunk időről időre módosított formában) hatályon kívül helyeznek és felváltanak bármely, előzőleg Veled közölt szerződéses feltételt.

3.4./ Fenntartjuk a jogot, hogy jelen szerződési feltételeket bármikor megváltoztassuk. Jelen szerződési feltételek módosítása esetén, a frissített feltételeket a változást követően haladéktalanul közzétesszük a Weboldal Szerződési Feltételek weblapján és ezzel egyidejűleg erről Téged e-mailben vagy a weboldalon közzétett felhívással értesítünk.

3.5./ Azáltal, hogy a módosított szerződési feltételeknek a Weboldalon való közzétételét követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszed, elfogadod a módosított feltételeket, és a módosított Megállapodás Rád nézve kötelező érvényű lesz. Amennyiben a módosított szerződési feltételekkel nem értesz egyet, jelen Megállapodást bármikor felmondhatod:

3.5.1./ Prémium Tagságnak nem minősülő Tagság esetén a 8.1.1;

3.5.2./ Prémium Tagság esetén pedig a 8.2.1. pontban írtak szerint.


3.7./ Fenntartjuk a felügyelet jogát, valamint a jogot arra, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott okokból eltávolítsunk bármely információt, fényképet és/vagy bármely más, általad közzétett anyagot.

3.8./ Fenntartjuk a tagfelvételi jelentkezések elutasításának, valamint a tagság megszüntetésének jogát.

3.9./ Fenntartjuk a jogot, hogy a szolgáltatás elérését bizonyos technika feltételekhez kössük és azok megteremtését tagjainktól elvárjuk.
Amennyiben a tag technikai háttere nem alkalmas a szolgáltatás igénybe vételére, abban az esetben Ügyfélszolgálatunk technikai segítséget nyújt azon ingyenesen elérhető eszközök beszerzésében és telepítésében, melyek a szolgáltatás igénybe vételéhez szükségesek lehetnek: internetes böngészők és azok verziói (alapvetően Internet Explorer és Firefox), Flash, Java támogatás, stb.

3.10./ Fenntartjuk a Szolgáltatás megváltoztatásának jogát, ahogyan azt időről időre jogszabályváltozások, vagy alkalmazandó biztonsági előírások megkövetelhetik, feltéve hogy ezek nincsenek alapvetően káros hatással a Szolgáltatás minőségére.

3.11./ A Szolgáltatás és a Weboldal kizárólag természetes személy Tagok magáncélú felhasználására szolgál, és nem használható fel gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy bármely egyéb személyegyesülések nem válhatnak Tagokká, és a Szolgáltatást vagy a Weboldalt semmilyen célra nem használhatják fel. Ugyanígy, a Tagok sem használhatják fel a Szolgáltatást kereskedelmi-, reklám-, illetve egyéb üzleti célra, valamint harmadik személyek részére nem adhatnak ki ilyen célokra semmilyen adatot, melyhez a Szolgáltatáson keresztül jutottak hozzá. A Szolgáltatás vagy a Weboldal a Megállapodásban foglaltakkal ellentétes, jogellenes vagy jogosulatlan használata – beleértve a Tagok felhasználónevének és/vagy e-mail címének gyűjtését elektronikus vagy más formában, kéretlen e-mail üzenetek küldése és jogosulatlan framing céljából, vagy linkek kapcsolását a Weboldalhoz - az eset kivizsgálását, a Megállapodás pénz-visszatérítés nélküli azonnali hatályú felmondását és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után, beleértve korlátozás nélkül a polgári és büntető peren kívüli és peres utat is.

3.12./ A jelen Megállapodásban foglaltak alapján a Tagok felelnek az általuk közzétett információért. Hamis, valamint jogsértő adatok közzététele a Megállapodás azonnali hatályú felmondását és a Tag kizárását vonja maga után.
4./ Díj és díjfizetés

4.1./ A Szolgáltatás egy része csak díj fizetése ellenében, úgynevezett Prémium Tagok számára vehető igénybe (Prémium Szolgáltatások).

4.2./ A Prémium Szolgáltatások, valamint azok mindenkori előfizetési díjai a Weboldal „Előfizetések\Előfizetés” menüpontja alatt találhatók, az említett oldalon található információk Jelen Szerződési Feltételek részét képezik. Az előfizetési díjak időről időre változhatnak. Az előfizetési díjak bármely növekedésének közzététele a „Előfizetések\Előfizetés” lapon történik, és a közzététel napjától hatályos.

4.3./ Áraink a 2009.07.01-től érvényes áfát tartalmazzák. A tévedésből hibásan feltüntetett díjakért felelősséget nem vállalunk.
4.4./ Meg kell fizetned minden, a Megállapodás alapján járó teljes díjat a Weboldalon található fizetési módozatok valamelyikén.

4.5./ Nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem nekünk felróható technikai problémákra vezethetők vissza.

5./ Automatikus megújítás

5.1./ Azon Tagjaink, akik a Prémium Szolgáltatásokért szolgáltatási díjat fizetnek, Prémium Tagnak minősülnek. A Prémium Előfizetések legrövidebb igénybe vehető időtartama 30 nap, azonban felmondás hiányában minden Prémium Tag előfizetése automatikusan megújul az aktuális előfizetési időszak utolsó napján. (Az emelt díjas SMS-sel, postai úton feladott ill. egyedi banki átutalással kezdeményezett előfizetések esetén a megújulást nem tudjuk garantálni. Ilyen esetben az ügyfélnek saját magának kell az előfizetés megújítását kezdeményezni.) A vonatkozó díjak azon a fizetési módozaton kerülnek kiszabásra, amelyet az eredeti tranzakciónál használtál. Abban az esetben, ha csökkentett előfizetési díjú, Speciális Ajánlattal éltél, a Prémium Szolgáltatás automatikus megújítása alapáron történik. Az alapár a Kedvesem.hu Előfizetés/Kedvesem.hu előfizetés menüpontjában található. A fenti eljárás az automatikus megújítás felmondásáig folytatódik. A Prémium Szolgáltatás automatikus megújítását a következő megújulás előtt legalább 1 nappal (29 nap az egy hónapos, 89 nap a 3 hónapos és 359 nap az egy éves esetében) bármikor felmondhatod a Kedvesem.hu Ügyfélszolgálat menüpontban az Előfizetéssel kapcsolatos kérést választva.

5.2./ Az automatikusan megújított előfizetések díja megegyezik eredeti előfizetésed díjával (akár nőtt, akár csökkent azóta az Előfizetés/Kedvesem.hu előfizetés menüpontban megjelölt díj), kivéve ha eredeti előfizetésed Speciális Ajánlaton alapult. Ebben az esetben az újabb díj a speciális ajánlat aktuális értékén számítódik.

5.3./ Az előfizetési díj azon hitelkártya, PayPal rendszer, vagy push prémium SMS terhére kerül kiszabásra, amelyet az eredeti jogügyletnél használtál. A lemondás is ugyanazon rendszerből, vagy telefonszámról kezdeményezhető.

5.4./ Az automatikus megújítás addig tart, amíg bármelyik fél el nem határozza annak felmondását. A felmondást a Weboldal az Ügyfélszolgálat menüpontban az Előfizetéssel kapcsolatos kérést választva teheted meg.

6./ A Tag kötelezettségei

6.1./ A Tag:

6.1.1./ Véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni.

6.1.2./ Nem teheti közzé személyes adatait, úgymint telefonszámát, lakcímét és/vagy e-mail címét vagy URL-jét az Adatlapon, sem egyéb olyan információt, mely által közvetlenül elérhetővé válik.

6.1.3./ Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé információt, képet vagy bármely más olyan anyagot, amely ellentétes bármely jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy bármely harmadik személy jogait sérti (beleértve többek között a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a személyiségi jogokat, így különös tekintettel mások névhez, képmáshoz fűződő jogainak, valamint emberi méltóságuknak, jó hírnevüknek, és a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a tiszteletben tartására). A Tag a regisztrációkor kizárólag saját magáról készült felvételt jogosult feltölteni, mely elfogadható mínőségű, és képszerkesztői effeketeket nem használ. A fotók nem tartalmazhatnak feliratokat, melyek személyes adatokat tartalmaznak (pl telefonszám, e-mail cím, egyéb oldalakat hirdető url, stb).

6.1.4./ Sem nyíltan, sem burkoltan nem használhatja a Szolgáltatást más weboldal, szolgáltatás és/vagy üzlet reklámozására, beleértve többek között személyes e-mail címek, URL-ek és/vagy más személyes telefonszámok közzétételét is az Adatlapon, valamint különösen nem ajánlhat fel vagy reklámozhat szexuális szolgáltatást.

6.1.5./ Sem nyíltan, sem burkoltan nem szerezhet a tagok közül új ügyfeleket, nem adhat vagy vehet termékeket és/vagy szolgáltatásokat a Szolgáltatás igénybevételével.

6.1.6./ Nem élhet vissza semmilyen módon a Szolgáltatással, vagy bármely, a Szolgáltatás útján közzétett információval.

6.1.7./ Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a Szolgáltatáson található információhoz, vagy bármely, a Szolgáltatást biztosító hálózathoz.

6.1.8./ Nem tehet közzé és/vagy másolhat le semmilyen módon információt vagy anyagot melyhez, mint szellemi termékekhez fűződő jogok mást illetnek, kivéve ha előzetesen megszerezte a jogosult hozzájárulását.

6.1.9./ Nem másolhatja le sem egészében, sem részben a Weboldalon található információkat, adatokat (beleértve - nem kizárólagosan – más Tagok adatlapján található információkat is) a jelen Megállapodásban lefektetettektől eltérő célból.

6.1.10./ Nem küldhet körleveleket, spam-eket vagy hulladék e-mailt más Tagoknak.

6.1.11./ Semmilyen módon nem adhatja át, ruházhatja át, oszthatja meg felhasználói jogosultságait és/vagy jogosíthat fel bármely harmadik személyt a szolgáltatás helyette történő használatára.

6.1.12./ Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy e-mailezhet más Tagnak olyan információt, képet és/vagy más anyagot, amely pornográf, fajgyűlölő, sértegető, rágalmazó, zaklató, megbotránkoztató, fenyegető tartalmú, becsületsértő és/vagy trágár. Büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a Weboldalon a Btk 195/A §-a szerinti tiltott pornográf felvétellel történő visszaélést nem követ el.

6.1.13./ Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy e-mailezhet más Tagnak olyan információt, képet és/vagy más anyagot, amely alkalmas arra, hogy más Tagok politikai és/vagy vallási meggyőződését sértse, illetve amelynek birtoklása, közzététele, továbbítása jogszabályba ütközik.

6.1.14./ Nem tölthet fel a Szolgáltatásra olyan anyagokat, amelyek vírust tartalmaznak, vagy szerzői jogi védelem alá esnek.

6.1.15./ Nem kísérelheti meg más Tagok e-mailjeit elfogni.

6.1.16./ Nem használhat olyan berendezést, szoftvert vagy programot, melyek megkísérelnek beavatkozni a Weboldal rendeltetésszerű használatába.

6.1.17./ A Blogban tilos a közízlést sértő magatartás, a faji előítéletre való buzdítás vagy az ilyen eszmék népszerűsítése. Tilos egyéb oldalak, vagy a felhasználó saját oldalának, szolgáltatásának reklámozása. Tilos saját, vagy más személyes adatainak megjelenítése. Tilos a más felhasználók folytatott személyes és célzott kommunikáció, mások sértegetése.

6.2./ Amennyiben megsérted a fenti szabályok bármelyikét, úgy - a 8. fejezetben található rendelkezések alkalmazása tekintetében jogfenntartással élve - , jogot képezhetünk egyenleged zárolására, a kérdéses üzenetek, illetve tartalom automatikus törlésére, Adatlapod akár részben, akár egészben történő közzétételének meggátolására, és/vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférésed zárolására, a Szolgáltatásból való kizárásodra akár részben, akár egészben, időszakosan vagy véglegesen, kártérítés vagy bármely visszafizetés nélkül, az esetleges büntető-és/vagy polgári jogi következmények mellett.

7./ Adatlapod

7.1./ Tudomással bírsz arról, hogy más Felhasználók Adatlapodat megjeleníthetik.

7.2./ Amennyiben saját magadról bármely bizalmas vagy kényes információt közzéteszel és/vagy másnak kiadsz, azt kizárólag saját felelősségére teszed.

7.3./ Te is megjelenítheted más Tagok Adatlapját és adatait.

7.4./ Kifejezetten szavatolod, hogy az általad közzétett összes információ:

7.4.1./ hiteles, igaz, teljes, nem félrevezető, valamint

7.4.2./ vállalod, hogy azokat rendszeresen aktualizálod, így azok hitelesek, igazak, teljesek és nem félrevezetők maradnak más Tagok részére akkor is, ha helyzeted számottevően megváltozik.

7.5./ Fenntartjuk a jogot, hogy Adatlapodat időről időre ellenőrizzük, módosítsuk és/vagy töröljük, ha az a jelen Megállapodás rendelkezései értelmében módosításra vagy törlésre szorul.

7.6./ Kizárólagos felelősséget vállalsz a Szolgáltatáson keresztül közzétett, és más tagok részére továbbított Adatlapod tartalmáért.

7.7./ A 7.6. pontban foglaltakból adódóan tudomással bírsz arról, hogy kizárólag a Tagok felelősek az általuk közzétett információkért. A Tagoknak kell biztosítaniuk, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és az ő személyükre vonatkoznak. A szándékosan és/vagy csalárd módon megadott hamis adatok jogi lépéseket vonhatnak maguk után, valamint a Megállapodás azonnali hatályú felmondásához vezethetnek. A Prémium Tag azonban ebben az esetben is köteles az általa még meg nem fizetett díjakat az igénybevett szolgáltatásokért megfizetni, díj-visszaigénylésre pedig nincs joga.

8./ A Tagság, és/vagy a Prémium Tagság megszűnése

8.1./ Rendes felmondás
8.1.1./ Tagság megszüntetése felmondással: A Prémium Tagnak nem minősülő Tagok tagságukat bármikor, bármely okból, azonnali hatállyal felmondhatják az Ügyfélszolgálat menüpontban a Adatlap törlésének kérése pontot választva. Az ilyen Tagságot mi is bármikor, indoklás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatjuk. A jelen pont szerinti felmondás a 9.1. pont szerinti jogkövetkezményeket vonja maga után, és csak abban az esetben gyakorolható, ha nem minősülsz Prémium Tagnak, vagy Prémium Tagságod a felmondással egyidejűleg megszűnik.

8.1.2./ Prémium Tagság megszüntetése rendes felmondással:

8.1.2.1./ Prémium Tagságod bármely okból, az automatikus megújítás felmondásával (az 5.1. pontban írtaknak megfelelően, a következő megújulás előtt legalább 1 nappal, az aktuális előfizetési periódus végére) felmondhatod. A Prémium Tagság rendes felmondáshoz az Ügyfélszolgálat menüpontban az Előfizetéssel kapcsolatos kérés pontot kell választanod. Prémium Tagságodat az aktuális előfizetési periódus végére mi is bármikor felmondhatjuk, melyről írásban értesítünk. Felhívjuk figyelmedet, hogy az SMS-ben előfizetett Prémium Tagságot csak SMS-ben, PayPal-on történő fizetés esetén csak a paypal.com oldalon tudod felmondani, amelynek részleteiről az „Profil / Előfizetésem állapota” menüpontban találsz információt. A felhasználói adatlap törlése nem mentesít az előzőek alól. Ebben az esetben kértérítési igényt nem tudunk elfogadni.

8.1.2.2./ A Prémium Tagság rendes felmondása csupán a Prémium Szolgáltatásokra történő előfizetés megszűnését vonja maga után, melynek joghatásaira a 9.2. pont rendelkezései irányadók. Amennyiben egyúttal Tagságodat is fel kívánod mondani, ezt a Prémium Tagság felmondása után, az aktuális előfizetési periódus lejártát követően teheted meg a 8.1.1. pontban írtak szerint.

8.2./ Rendkívüli felmondás
A rendkívüli felmondás alábbi esetei kizárólag a Prémium Tagok jogviszonyára vonatkoznak.

8.2.1./ A Prémium Tagokat megillető rendkívüli felmondási jog

8.2.1.1./ Amennyiben Prémium Tagnak minősülsz, Prémium Tagságod az Ügyfélszolgálat menüpontban rendkívüli felmondással felmondhatod, amennyiben:

8.2.1.1.1./ az általunk módosított és a Weboldalon közzétett szerződési feltételekkel nem értesz egyet – feltéve, hogy a Szolgáltatást a módosított szerződési feltételekkel még nem vetted igénybe, vagy

8.2.1.1.2./ a Szolgáltatást nekünk felróhatóan legalább 3 napja nem nyújtjuk.

8.2.1.2./ Rendkívüli felmondásod esetén Prémium Tagságod azonnali hatállyal megszűnik. Az általad már előfizetett, de rendkívüli felmondásod miatt igénybe nem vehető előfizetési időszakra vonatkozó – általad teljesített – díj visszajár, a díj visszafizetésével kapcsolatos esetleges költségek minket terhelnek.

8.2.1.3./ Prémium Tagságod 8.2.1. pont szerinti, általad kezdeményezett rendkívüli felmondása csupán a 9.2. pont szerinti jogkövetkezményeket vonja maga után. Amennyiben tehát szándékod a Tagság felmondására is kiterjedne, ezt a Prémium Tagság rendkívüli felmondását követően, a 8.1.1. pontban leírtak szerint teheted meg.

8.2.2./ A Szolgáltatót megillető rendkívüli felmondási jog

8.2.2.1./ Amennyiben

8.2.2.1.1./ Prémium Tagként elmulasztod bármely fizetés esedékességének időpontját, Prémium Tagságodat azonnali hatállyal felmondhatjuk (a 9.2. pont szerinti jogkövetkezmények mellett). A jelen pont szerinti felmondás az esedékes díjak megfizetése alól nem mentesít téged.

8.2.2.1.2./ Amennyiben az esedékes, elmaradt összeget a mulasztással érintett időszakon, de legfeljebb az esedékességtől számított 30 napon belül kiegyenlíted, Prémium Tagságod az érintett előfizetési periódusból hátralévő időszakra helyreáll, és annak lejártával felmondás híján ismét automatikusan meghosszabbodik.

8.2.2.1.3./ Amennyiben az elmaradt összeg megfizetésére a mulasztással érintett időszakon, de legfeljebb az esedékességtől számított 30 napon belül nem kerül sor, a 8.2.2.3./ pont rendelkezései megfelelően alkalmazásra kerülnek.

8.2.2.2./ Amennyiben:

8.2.2.2.1/ Megsérted jelen Megállapodás feltételeit vagy valamely jogszabály rendelkezéseit, legyen a szerződésszegés vagy jogszabályszegés akár egyszeri, akár folytatólagos; vagy

8.2.2.2.2./ Hozzád intézett felhívásunktól számított 3 napon belül elmulasztod biztosítani az elégséges információt ahhoz, hogy megállapíthassuk bármely, általad közzétett információ hitelességét és/vagy érvényességét, vagy amennyiben elmulasztod az olyan információ eltávolítását, amely sérti jogainkat vagy mások jogait, ez esetben fenntartjuk a jogot, hogy bármely, 8.2.2.3. pont szerinti jogunkat további értesítés, kötelezettség vagy bármely más kimentési lehetőség biztosítása nélkül gyakoroljuk.

8.2.2.3./ Amennyiben a 8.2.2.1.3 illetve a 8.2.2.2. pontokban meghatározott események bármelyike Veled kapcsolatban bekövetkezik, jogunkban áll:

8.2.2.3.1./ azonnali hatállyal felmondani Tagságodat, azaz jelen Megállapodást és regisztrációdat, valamint általunk kezelt személyes adataidat törölni;

8.2.2.3.2./ azonnali hatállyal, figyelmeztetés nélkül felfüggeszteni és/vagy megszüntetni hozzáférésedet a Szolgáltatáshoz, általad feltöltött tartalmakat törölni és/vagy

8.2.2.3.3./ úgy rendelkezni, hogy valamennyi, általad teljesítendő pénzszolgáltatás azonnali hatállyal esedékessé és fizetendővé válik és követelhető,

8.2.2.3.4./ mindezek mellett pénz-visszafizetési kötelezettségünk nincs.

8.2.2.3.5./ A Prémium Tagokkal szemben gyakorolt, 8.2.2.3. pont szerinti rendkívüli felmondás a Tagsági jogviszonyt is azonnali hatállyal megszünteti (a 9.1. pont szerinti jogkövetkezmények beállnak).

8.3./ Adataid törlése iránti eljárás

8.3.1./ A 14.9. pont szerint bármikor jogodban áll nyilvántartott adataid törlését kérni tőlünk. Amennyiben:

8.3.1.1./ Nem minősülsz Prémium Tagnak, a 8.1.1. pont szerint bármikor gyakorolható, azonnali hatályú felmondásod nyilvántartott adataid egyidejű törlését is maga után vonja.

8.3.1.2./ Prémium Tagnak minősülsz, az Ügyfélszolgálat menüpontban bármikor kérheted adataid törlését, amely a Prémium Tagság megszűnésén felül a 9.1. pont szerinti jogkövetkezményeket is maga után vonja. Adataid törlését bármikor, indok- és korlátozásmentesen, előfizetési időszaktól függetlenül kérheted, azonban az általad már kifizetett díjakat visszafizetni nem vagyunk kötelesek.

8.3.2./ Az 5.1. pontra való tekintettel, adatok törlése iránti eljárást Prémium Tagok az aktuális előfizetési időszak lejártát megelőző egy napon belül csak abban az esetben indíthatnak, ha az automatikusan meghosszabbodott előfizetési időszakra járó díjat már megfizették.

8.4./ Elállás

8.4.1./ Prémium Tagként jogodban áll a szerződéstől annak megkötését követő 8 munkanapon belül indoklási kötelezettség nélkül elállni. Ezt úgy teheted meg, hogy jelzed felént az Ügyfélszolgálat menüpontban. Elállásod esetén a 9.1. pont szerinti jogkövetkezmények azonnali hatállyal beállnak. Továbbá haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatérítjük az általad kifizetett díjat, a díj visszautalásával felmerülő esetleges költségek bennünket terhelnek. Kérünk, vedd figyelembe, hogy elállási jogodat nem gyakorolhatod, ha a 8 munkanapos elállási határidő lejárta előtt a szolgáltatás teljesítését beleegyezéseddel megkezdtük, tehát igénybe vetted szolgáltatásainkat.

8.4.2./ A Prémium Tagnak nem minősülő Tagok az általuk igénybe vehető szolgáltatásokhoz ingyenesen férnek hozzá, ezért őket külön elállási jog sem illeti meg. Azonban e Tagok a 8.1.1. pont szerinti felmondási jogukat bármikor – így a szerződés megkötését követő 8 munkanapon belül is – korlátozásmentesen gyakorolhatják, melynek jogkövetkezményei számukra az elálláséval megegyezők.

9./ A tagság és az előfizetés megszűnésének jogkövetkezményei

9.1./ A Tagság megszűnésekor adatlapod azonnal törlésre kerül, és valamennyi, jelen szerződésből eredő tagsági jogod azonnali hatállyal megszűnik

9.2./ A tagsági jogviszony megszűnésekor a Prémium tagoknak-fizetési módozatuktól függően-az előfizetés automatikus megújítása szolgáltatást külön is fel kell mondaniuk. Az automatikus megújítás felmondásához szükséges technikai lépésekre a „Regisztráció törlése” oldalon minden Tagunkat részletesen figyelmeztetjük. Ezért jelen megállapodás elfogadásával tudomásul veszed, hogy amennyiben elmulasztod az automatikus megújítás felmondását, úgy tőled a szolgáltató – a fizetési módozattól függően – a következő előfizetési periódusra esedékes díjat is levonhatja. Az automatikus megújítás felmondásának elmaradásából eredő felelősség kizárólag a volt tagot terheli, az ilyen mulasztással kapcsolatban a Tagok Velünk szemben igényt nem támaszthatnak.

9.3./ Prémium Tagságod megszűnésekor csupán előfizetésed és a Prémium Tagsággal járó kapcsolattartási többletjogaid szűnnek meg (a 8.2.2.3.5, a 8.3.1.2 és a 8.4.1 pontokban szabályozott esetek kivételével, mely esetekben a 9.1. pont szerinti jogkövetkezmények is beállnak). Azon egykori Prémium Tagok, akiknek csak Prémium Tagsága szűnt meg, Tagoknak minősülnek; a Tagsággal járó jogok illetik illetve kötelezettségek terhelik őket.

10./ Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogok és titkosság

10.1./ A Szolgáltatásra és a Weboldalra vonatkozó, valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő jog kizárólagos tulajdonunkat képezi.

10.2./ A Megállapodás elfogadásával nyilatkozol és szavatolod felénk, hogy az Adatlapodon található információt Te tetted közzé, és Te vagy az adatlap egyedüli alkotója.

10.3./ Vállalod, hogy titokban tartod és – a jelen Megállapodásban szándékolt célokat kivéve – nem használsz fel semmilyen, a Szolgáltatásra vonatkozó információt, amelynek birtokába jutottál, vagy amelyeket megtudhatsz – kivéve a köztudomású információt, vagy amely információ kiadását jogszabály írja elő.

10.4./ Megteszünk minden ésszerű erőfeszítést aziránt, hogy személyes adataidat, úgymint vezetéknevedet, e-mail címedet, telefonszámodat titokban tartsuk, és vállaljuk, nem adunk ki ilyen információt – kivéve, ha az információ köztudomású, vagy kiadását jogszabály írja elő.

10.5./ A védjegyek, logók, grafikák, fényképek, animációk, videók és szövegek, amelyek a www.kedvesem.hu oldalon megjelennek, a Kedvesem.hu társkereső szellemi tulajdonát képezik, és nem többszörözhetők, nem használhatók, nem adhatók ki, nem terjeszthetők, nem képezhetik adásvétel tárgyát, és nem jeleníthetők meg kifejezett, előzetes, írásos engedélyünk nélkül.

10.6./ Az összes programnak és az abban szereplő tartalmaknak, anyagoknak, (akárcsak márka- és kereskedelmi neveknek) a használata kizárólag a jelen Megállapodásban megnevezett célokra megengedett.11./ Szavatosság

11.1./ A Szolgáltatást jelenlegi formájában biztosítjuk számodra, és nem garantált, hogy a Szolgáltatás vagy annak bármely része meg fog felelni követelményeidnek, céljaidnak és/vagy elvárásaidnak. Mi csupán a Szolgáltatást biztosítjuk, nem pedig annak eredményességét, így nem felelünk azért, ha az előfizetés tartama alatt nem jön létre kapcsolatod más Tagokkal.

11.2./ Nem szavatolunk a Szolgáltatáson keresztül hozzáférhető információkért semmilyen formában.

11.3./ Nem vállalunk szavatosságot a Szolgáltatásban, annak eredményeiben, hozzáférhetőségében, és/vagy a háborítatlan használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a telefonhálózat vagy a vonalak, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail, vagy az Internet zsúfoltságából, nem megfelelő működéséből adódnak.

12./ A Szolgáltatás használata

12.1./ A Weboldal csupán egy fórum, amely arra szolgál, hogy a Tagok saját magukról információt tegyenek közzé, és hogy lehetővé tegye számodra, hogy saját belátásod szerint kapcsolatba lépj más Tagokkal a Szolgáltatáson keresztül.

12.2./ Kijelented, hogy tudomással bírsz arról, hogy az információk, amelyeket más Tagok Adatlapjukon közzétesznek, csupán azt tükrözik, ahogyan ők saját magukat jellemzik. Javasoljuk, ne feltételezd, hogy bármely Adatlapon található információ szükségszerűen helyes és pontos.

12.3./ Nem ellenőrzünk le minden egyes Adatlapot a tekintetben, hogy azok helyesek és nem félrevezetők-e. Nem állítjuk vagy szavatoljuk, hogy az Adatlapokon szereplő információk helyesek, és nem vállalunk semmilyen kötelezettséget arra nézve, hogy ellenőrizzünk bármely információt, bármely Adatlapon.

12.4./ Mielőtt valamely Adatlapon található információra, vagy olyan információra hagyatkozva cselekednél, amelyhez a Szolgáltatáson keresztül jutottál hozzá, javasoljuk – saját költségeden – tegyél meg minden olyan erőfeszítést, melyről úgy gondolod, hogy szükségesek ahhoz, hogy megbizonyosodj az információk igazságtartalmáról és helyességéről.

12.5./ Amennyiben a Szolgáltatáson keresztül bárkivel találkozót egyeztetsz, ezt saját kockázatodra teszed. Javasoljuk, tegyél meg minden óvintézkedést, amelyet személyi biztonságod szempontjából szükségesnek ítélsz.

13./ Felelősségkorlátozás

13.1./ Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatás Általad és/vagy más Tagok által okozott hibáiért, vagy amely hibák okozásához bármely Tag hozzájárult. Ugyanígy nem vállalunk felelősséget azért, ha más Tagok számára hozzáférhetővé tett adataidat e Tagok rendeltetésellenesen használják fel.

13.2./ Nem vállalunk felelősséget annak következményeiért, hogyha bármely – általad utalt – pénzösszeg nem kerül teljes egészében megfizetésre az esedékességkor.

13.3./ Ha olyan hiba merül fel, melyért álláspontod szerint felelősséggel tartozunk, ésszerű lehetőséget kell adnod arra, hogy a hibát kijavítsuk, mielőtt a hiba saját magad általi kijavítása érdekében bármely költséget és/vagy kiadást vállalnál. Ellenkező esetben nem tartozunk felelősséggel.

13.4./ Nem vállalunk felelősséget olyan követelésekért, melyek a Szolgáltatás használatából vagy abból adódtak, hogy megbíztál olyan információban és/vagy egyéb más anyagban, amely a Szolgáltatáson keresztül érhető el, vagy amelyet más Tagok juttattak el Neked.

13.5./ Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás használatából adódóan más Felhasználók, és/vagy jogosulatlan személyek (hackerek) hozzáférnek és visszaélnek a Rád vonatkozó információkkal. Nem vállalunk felelősséget olyan visszaélésekért, melyeket más Tagok vagy engedély nélküli felhasználók követtek el a Rád vonatkozó olyan információival és/vagy más anyaggal kapcsolatban, amit Te tettél közzé, vagy juttattál el más Tagok részére a Szolgáltatáson keresztül.

13.6./ Kötelességed csökkenteni minden kárt, sérülést, költséget és kiadást, melyek a fenti rendelkezések alapján érhetnek.

13.7./ A szerződésből fakadó esetleges felelősségünk esetén az általunk fizetendő kártérítés mértéke nem haladhatja meg annak az összegnek az ötszörösét, melyet a Szolgáltatásért fizettél jelen szerződés hatálya alatt.

13.8./ Felelősségünk jelen Megállapodásban szereplő kizárásai vagy korlátozásai nem vonatkoznak a felelősség azon eseteire, mely esetekben a felelősséget jogszabály alapján kizárni vagy korlátozni nem lehetséges.

13.9./ Jelen szerződés nem zárhatja ki vagy korlátozhatja a fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított azon jogaidat, amelyeket kizárni vagy korlátozni nem lehetséges.

13.10./ Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatás olyan késedelmes teljesítéséért és/vagy más hasonló problémákért, amiket ésszerűen befolyásolni nem áll módunkban, beleértve – nem kizárólagosan – a vis majort, háborút, árvizeket, tűzesetet, munkaügyi vitákat, sztrájkokat, munkabeszüntetéseket, lázadásokat, polgári zavargásokat, rosszhiszemű károkozásokat, robbanásokat, kormányrendelkezéseket és hasonló eseményeket.

13.11./ Nem vállalunk felelősséget a Tagok valótlan állításaiért. Ezért is lényeges bizonyos elővigyázatossági lépéseket megtenned, mielőtt egy másik Taggal találkoznál. Semmilyen felelősség nem terhel bennünket a Kedvesem.hu társkeresőn keresztül történő találkozókért Kedvesem.hu társkereső Tagok között, vagy olyan találkozókkal kapcsolatban, melyek a weboldal és annak szolgáltatásai kapcsán Tagok és nem-tagok között jönnek létre.

14./ Az információ felhasználása, adatkezelés

14.1./ Az adatok kezelője a Postvex Kft (ügyvezető: Kiss Imre) Adataid kezelése a Postvex Kft adatvédelmi politikájában megfogalmazott módon és feltételekkel történik. Az adatvédelmi politika bármikor elérhető a http://www.kedvesem.hu/tarskereso_adatvedelem.php oldalon. Kérjük, olvasd el adatvédelmi politikánkat, mielőtt regisztrálod magad! Minthogy adatvédelmi politikánk jelen Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi, a regisztrációval nyilatkozol, hogy az abban foglalt feltételeket elfogadod.

14.2./ A Weboldalra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikák készítésére használjuk fel és nem kerülnek összekapcsolásra a többi adattal. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja hogy értesítést kapjon arról, ha a Postvex Kft cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja.

14.2.1./ A cookie-k olyan szövegfájlok, amely vagy a számítógép memóriájába kerülnek ideiglenesen elhelyezésre („ülő-cookie”) vagy pedig a merevlemezen tárolódnak („permanens-cookie”). A cookie-kat nem programok kidolgozására vagy vírusok terjesztésére használjuk. Ellenkezőleg, cookie-k legfőbb célja, hogy külön, Rád szabott ajánlatokat készítsünk, és a szolgáltatás használatát a lehető legidőtakarékosabbá tegyük.

14.2.2./ Akkor is használunk a cookie-kat, amikor a felhasználó szolgáltatásainkat külső reklámfelületen keresztül éri el. 14.2.3./ A permanens cookie-kat arra használjuk, hogy a klikkeléseket nyomonkövessük, és hogy automatikusan megkülönböztessük, ha a felhasználó már részt vett ilyen körkérdésen, vagy a weboldalra felhelyezett info-jelentkezést vagy reklám-intézkedést látta – azért, hogy ezek az oldal legközelebbi meglátogatásakor ne jelenjenek meg újra.

14.2.4./ A Szolgáltatás vállalatcsoportunk tagjainak weboldalaival is össze van kapcsolva, ezért a Weboldalon vállalatcsoportunk tagjai is alkalmazhatnak cookie-kat. Vállalatcsoportunk a Postvex Kft-re és a Postvex Kft-re vonatkozik. A Postvex Kft nem vesz részt a kedvesem.hu oldal adatkezelési folyamatában.

14.3./ Adataid felvétele a regisztrációs adatlap kitöltésével történik. Regisztrációs adataid elküldése előtt lehetőséged van az esetleges adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására. Regisztrációs ajánlatod visszaigazolása és az aktiválási kód megküldése e-mail címedre küldött üzenetben történik, ezért kérünk, valós e-mail címedet add meg. Az adatkezelés célja látogatottsági statisztikák készítése, jogosultságaid azonosítása, bizonyos esetekben hírlevelek és értesítők kézbesítése, valamint hogy a többi felhasználó minél többet tudjon meg Rólad - azaz a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása.

14.4./ Időről időre a Kedvesem.hu társkereső az oldal kiegészítéseire és változásaira, valamint különleges ajánlatainkra vonatkozóan hírleveleket küld Neked. Amennyiben e tájékoztatókat le kívánod mondani, további információért kérjük tekintsd meg a 14.9. pontban foglaltakat. Amennyiben a regisztrációs adatlapon telefonszámodat megadtad, a regisztrációs adatlapon található négyzet bejelölésével kérheted, hogy a Postvex Kft illetőleg ügyfélszolgálati partnere szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlatokkal, hirdetésekkel, nyeremény-értesítésekkel telefonon megkeressen. A négyzet bejelölésével egyúttal önkéntes hozzájárulásodat adod a jelen pontban írtak szerinti telefonos megkereséshez. Hozzájárulásodat bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatod az info (at) kedvesem.hu e-mail címen.
Tudomással bírsz arról, hogy jogszabály által előírt kötelezettségünk nyilvántartást vezetni azokról a felhasználókról, akik a jelen pontban írtak szerint hozzájáruló nyilatkozatot tettek. A négyzet bejelölésével önkéntes hozzájárulásodat adod, hogy – mint nyilvántartásban szereplő felhasználó – neved és telefonszámod ügyfélszolgálati partnerünk részére hozzáférhetővé váljék, aki azonban adataidat csak a jelen pontban írt telefonos megkeresések közlése céljából, hozzájáruló nyilatkozatod visszavonásáig használhatja fel. A hozzájárulás visszavonásával egyidejűleg a nyilvántartásból is törlünk, és további telefonos megkereséseket nem intézünk hozzád.

14.5./ A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A regisztrációs adatlapon ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azonban azt eredményezheti, hogy nem tudod magadat sikeresen regisztrálni. A regisztrációs adatok addig maradnak a rendszerben, míg azok törlését nem kezdeményezed. A regisztrációs adatokat Adatlapodon bármikor módosíthatod. Tájékoztatunk, hogy a regisztrációs adatlap egyes nem kötelezően kitöltendő rovatai - azok önkéntes kitöltése esetén - különleges adatokat tartalmazhatnak. Ilyen esetekben ezen regisztrációs szabályzat elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül, és azt elektronikusan iktatjuk oly módon, hogy az később is hozzáférhető legyen. Azáltal, hogy kitöltöd a regisztrációs formanyomtatványt, hozzájárulsz személyes adataid feldolgozásához, beleértve – többek között – lakcímedet, életkorodat, családi állapotodat, nemzetiségedet, dohányzási és italfogyasztási szokásaidat, vallási és politikai elkötelezettségedet, személyiségedet, hobbijaidat, nemiségedet, érdeklődési köreidet és viselkedésedet. Hozzájárulsz továbbá, hogy Adatlapodat a Weboldalon elhelyezzük.

14.6./ Adatbázisainkkal kapcsolatosan minden óvintézkedést megteszünk, hogy a Rád vonatkozó információkat biztonságos környezetben tároljuk. A regisztrált adatokhoz a Kedvesem.hu társkereső rendszergazdái, ügyfélszolgálati partnere, és a tulajdonosi menedzsment tagjai, illetve bizonyos publikus adatokhoz a többi felhasználó, ill. a portál látogatói férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgáljuk, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

14.7./ Jelen Megállapodás elfogadásával hozzájárulsz, hogy az általad önként megadott adatokat feldolgozzuk és törvény által meghatározott feldolgozott adatformában hirdetési tevékenységünk során felhasználjuk.

14.8./ A szerződések elektronikusan iktatásra kerülnek, azok az időbeli hatály alatt visszakereshetők. Adataidat 24 órás őrzéssel védett, szerverünk winchesterein tároljuk. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat. Ugyanakkor tudatában kell lenned, hogy az adatokat az interneten keresztül történő adattovábbítás- és közvetítés során a technika jelenlegi állása szerint a leggondosabb intézkedések mellett sem lehet teljes körűen megóvni a jogosulatlan hozzáféréstől (pl. hackerek), így az ilyen hozzáférésekből adódóan felelősséget nem vállalunk.

14.9./ A 14.2. pontban megjelölt adatok automatikusan rögzülnek, a többi, személyedhez szorosabban köthető személyes adat megadásáról magad dönthetsz. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. Személyes adataid kezeléséről tájékoztatást kérhetsz. Kérésedre tájékoztatást adunk az általunk kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az info (at) kedvesem.hu címen vagy az Ügyfélszolgálat menüpont alatt kérhető. Személyes adataidat magad helyesbítheted. Erre bejelentkezés után személyes adatlapodon van lehetőség. Jogod van kérni adataid törlését is a 8.3. fejezetben meghatározott módon, vagy egyes szolgáltatásoknál és hírleveleknél a "leiratkozom" linkre kattintva. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a hozzád kötődő minden adat. A személyes adatlapon megadott további - nem kötelezően kitöltendő - adatok törlése a személyes adatlap módosításával úgy lehetséges, hogy az adatokat az egyes adatbeviteli mezőkből kitörlöd.

14.10./ Amennyiben úgy érzed, hogy megsértettük személyes adataid védelméhez való jogodat, igényedet polgári bíróság előtt érvényesítheted, vagy kérheted az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

14.11./ Adatvédelmi azonosítónk - Postvex Kft: 02116-0001

15./ Kártérítés
Vállalod, hogy kártérítést fizetsz bármely kárért, eljárásért, elmaradt haszonért, veszteségért, díjért, kiadásért, költségért (beleértve a megemelkedett adminisztrációs költségeket és perköltségeket teljes kártalanítási alapon), követelésért, perért és bármely más kárért és/vagy tartozásért, melyet a Szolgáltatás általad történő használatából, az általad a Szolgáltatáson keresztül közzétett információkból és/vagy egyéb más anyagból, a szerződés bármely megsértéséből, bármely károkozó cselekményből, mulasztásból és/vagy jogszabályi kötelezettség megsértéséből adódóan szenvedünk el.

16./ Eljáró bíróság és alkalmazandó jog
Jelen Megállapodás alkalmazására és értelmezésére a magyar jog irányadó. A Felek jelen szerződésükkel a pertárgy értékétől függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét, hogy tárgyaljanak bármely, jelen szerződési feltételekkel kapcsolatos jogvitát, beleértve korlátozás nélkül annak érvényességét, értelmezését, teljesítését, megszűnését és megszűnésének következményeit.

17./ Vegyes rendelkezések

17.1./ Jelen Megállapodás kizárólag közöttünk és közötted jött létre, harmadik személyek jelen megállapodás által nem szerezhetnek jogot, így harmadik személyek nem jogosultak a Megállapodás teljesítését kikényszeríteni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a mi vállalatcsoportunk tagjaira, akiknek jogában áll végrehajtani a Megállapodást úgy, mintha csak mi tennénk ezt. A Megállapodás létrejöttével harmadik személyek bármely, jelen Megállapodás végrehajtására vonatkozó joga az említett harmadik személy beleegyezésére való tekintet nélkül megszűnik.

17.2./ Nem engedményezheted harmadik személyre a Megállapodást, vagy bármely, a Szolgáltatásra vonatkozó jogodat. Ugyanakkor nekünk jogunkban áll átruházni a Szolgáltatásra vonatkozó, Jelen Megállapodásból származó bármely jogunkat és kötelezettségünket. Amennyiben választásunk szerint jogaink harmadik személyre szállnak, szabadulunk a jelen Megállapodásból adódó összes felelősség alól.

17.3./ Amennyiben észleled, hogy a weboldalon közzétett valamely tartalom sérti szellemi alkotásaidhoz fűződő jogaidat, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatoddal hozhatod a jogsértést tudomásunkra, valamint kérheted, hogy a jogsértő tartalmat távolítsuk el. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, nevedet, lakcímedet illetve székhelyedet, telefonszámodat és e-mail címedet.

17.4./ Nem jelenti a szerződésszegés jóváhagyását vagy nem ad alapot egyéb más szerződésszegésre, hogyha nem lépünk fel haladéktalanul esetleges szerződésszegő magatartásod ellen.

17.5./ Jelen dokumentum tartalmazza a közöttünk és közötted, mint Felek között létrejött teljes megállapodást. Ha valamely illetékes hatóság jelen Megállapodás bármely rendelkezését akár részben, akár egészében érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartja, az érintett rendelkezés fennmaradó része, továbbá a Megállapodás további rendelkezései érintetlenül hatályban és érvényben maradnak.

17.6./ Amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatos megjegyzéseid, illetőleg a Szolgáltatás tökéletesítésére vonatkozó olyan ötleteid vannak, amelyeket szívesen megosztanál Velünk, ezeket is e-mailben juttathatod el az Ügyfélszolgálat menüpont alatt található elérhetőségünkre. Kérjük, vedd figyelembe, hogy ezzel egyúttal feljogosítasz Minket és rajtunk keresztül harmadik személyeket arra, hogy ötleteidet vagy megjegyzéseidet további kompenzáció nélkül, ingyenesen, területileg, időben, a felhasználás módjára és mértékére nézve korlátozás nélkül felhasználjuk, változatlanul vagy átdolgozott formában a Szolgáltatásba beépítsük, tekintet nélkül ötleteid egyéni, eredeti jellegére.

Az alábbi postacímen érhetsz el minket (esetleges, jelen szerződéssel kapcsolatos kifogásaidról is értesíthetsz bennünket): Kedvesem.hu – Postvex Kft

E-mail címünk: info (at) kedvesem.hu